2 years ago

làm bằng trung cấp nghề giả chất lượng - 2017

làm gì với bằng trung cấp chất lượng - 2018 nặng nhọc nhưng tình ái nghề đã là động lực để bản thân tiếp duy trì và nỗ lực. Đến dự lễ ký Quy chế phối hợp có đồng chí Lê Hồng Sơn, read more...